Adres: 

Kültür Mahallesi Bitlis Yolu No: 20/1 Tatvan Bitlis

Tel 0 434 827 82 00 fax 0 434 827 82 10

ttb.jpg
Odamız Hakkında

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %80’inin (83.000) üyeolduğu bir birliktir
Türk Tabipleri Birliği;

  • Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,

  • Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,

  • Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,

  • Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,

  • Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.

Odamız Van-Muş-Bitlis-Ağrı-Hakkari Tabip Odasına bağlı iken 2003 yılında ayrılarak Bitlis Tabip Odası, olarak 105 üye ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dr. Osman Fatih ŞANLI
  Tabip Odası Başkanı