ttb.jpg
Dr. Osman Fatih ŞANLI
  Tabip Odası Başkanı
Odamız Hakkında

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %80’inin (83.000) üyeolduğu bir birliktir
Türk Tabipleri Birliği;

  • Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,

  • Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,

  • Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,

  • Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,

  • Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.

Odamız Van-Muş-Bitlis-Ağrı-Hakkari Tabip Odasına bağlı iken 2003 yılında ayrılarak Bitlis Tabip Odası, olarak 105 üye ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adres: 

Kültür Mahallesi Bitlis Yolu No: 20/1 Tatvan Bitlis

Tel 0 434 827 82 00 fax 0 434 827 82 10